ĐỀN THỜ HOÀNG THÁI HẬU Ỷ LAN

Hạng mục: Cung cấp đá lát nền và ốp toàn bộ khu vực tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, đá làm bó vỉa, bậc tam cấp
Đá tự nhiên Việt Nam: Đá bluestone Thanh Hóa, Đá đỏ Ruby Bình Định, Đá tím Phù Cát

Facebook Comments

Hotline: 0982008191